Міністерство освіти і науки України

Наказом МОН України від 31.07.2008 № 712 «Про затвердження складу робочої групи зі створення Національної мережі трансферу технологій» з метою реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та розбудови Національної мережі трансферу технологій NTTN (www.nttn.org.ua) створена робоча група, яка діє відповідно до Положення, затвердженого наказом МОН від 07.09.2011 № 1031 «Про затвердження Положення про робочу групу зі створення Національної мережі трансферу технологій».


Основними завданнями NTTN є ефективне використання наукового та інтелектуального потенціалу України, комерціалізація науково-технічних розробок вищих навчальних закладів, наукових установ та новаторів, створення та розвиток ефективних механізмів та умов трансферу новітніх технологій у виробництво на вітчизняних підприємствах, залучення в господарський обіг результатів науково-технічної діяльності, сприяння розвитку імпортозаміщення та переорієнтація вітчизняних підприємств на експорт високотехнологічної продукції.


В роботі мережі NTTN беруть участь понад 80 учасників та партнерів, з них 39 сертифіковані за процедурами мережі. Станом на середину 2012 року в мережі NTTN учасниками підготовлено та розміщено понад 100 технологічних профілів.


Національна мережа NTTN співпрацює з мережами трансферу технологій інших країн. Укладені відповідні угоди з координаторами мереж Російської Федерації, Білорусі, Молдови та Казахстану.


Подальший розвиток організаційно-правової, методологічної, комунікаційно-інформаційної платформ та іншого забезпечення Національної мережі трансферу технологій NTTN здійснює Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua), Академія технологічних наук України спільно з учасниками та партнерами мережі.


Супровід та підтримка cистеми трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій, створеної на базі Національного транспортного університету відповідно до наказу МОН від 22.11.2013 № 1611 здійснюється департаментом наукової діяльності та ліцензування МОН.


Контактна особа: Вороненко Олександр Вікторович (a_voronenko@mon.gov.ua тел. 044 486-29-75).

 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі