Методика дослідження статичного та динамічного станів тіл складної форми та структури


Анотація пропозиції:

Рoзроблено методику дослідження статичного та динамічного стану тіл
складної форми та структури для оцінки їх стійкості, надійності та
експлуатаційної безпеки, що може застосовуватись в сфері цивільного та
промислового будівництва, а також має теоретичний інтерес. Автори шукають
партнерів для технічного консультування та видавництва для публікації
наукових статей.


Опис пропозиції:

Створено пакет програм, що дозволяє досліджувати статичний стан
оболонкових систем в широкому діапазоні зміни їх геометричних та
фізичних параметрів.
Розроблена методика може бути цікавою при проведенні досліджень
статичного та динамічного стану тіл складної форми та структури.
Можна використовувати для оцінки стійкості,
надійності пружних композитних трубопроводів; при проектуванні та
створенні будівельних та транспортних конструкцій.


Інновації і переваги пропозиції:

Розроблену методику можна використовувати для оцінки стійкості,
надійності пружних композитних трубопроводів; при проектуванні та
створенні будівельних та транспортних конструкцій.


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Механіка, гідравліка, вібрації та акустична техніка, пов’язані з будівництвом; Математичне моделювання; Фізика твердого тіла


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Послуги; Інженерно-технічні послуги


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

будівельно-конструкторські фірми, видавництва фахової літератури


Сфера діяльності партнера:

сфера промислового та цивільного будівництва,
науково-видавнича діяльність


Задачі, що стоять перед партнером:

фінансування, опублікування матеріалів у фахових наукових виданнях


Країни, яким надається перевага:

Україна, Європейські країни, США


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

< 10 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі