Математичне моделювання процесів безаварійного буріння в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій


Анотація пропозиції:

ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив методику математичного
моделювання процесів безаварійного буріння нафтових і газових
свердловин в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій,
яка може застосована для науково-технічного супроводу їх проектування
і проходки. Використання даної технології дає переваги, в порівнянні
з існуючими підходами, що дає змогу підвищити точність і надійність
моделювання аварійних ситуацій під час буріння.


Опис пропозиції:

В даний час активно проводиться пошук горючого газу в сланцевих
породах на території України. На деяких вугільних шахтах відведення
газу метану вже дозволяє не лише підвищити безпеку підземних робіт,
але також і забезпечити горючим газом деякі шахтарські селища і міста.
Як показує світовий досвід, видобування цього газу може виявитися
ефективним лише за допомогою криволінійних свердловин.
Враховуючи, що питання освоєння підземних енергетичних ресурсів
України та інтенсифікація їх добування з більших глибин стає дедалі
гостро, проблема теоретичного моделювання механіки згинання бурильних
колон у глибоких криволінійних свердловинах з метою запобігання
аварійних режимів є досить актуальною.
Розроблена технологія дає змогу моделювати позаштатні ситуації під
час буріння глибоких вертикальних (до 10 000м глибиною) і похило-скерованих
(з віддаленням по горизонталі від бурильної установки до 12 км) нафтових
і газових свердловин.
Продавець технології має досвід комп’ютерних досліджень найменш
енергозатратних методів буріння та виявлення можливих аварійних режимів
та розробки конструктивних заходів по виключенню аварійних ситуацій.


Інновації і переваги пропозиції:

Впровадження технології забезпечує замовника комп’ютерними методиками,
які прогнозують зменшення енергетичних витрат і тривалості буріння за
рахунок зменшення контактної взаємодії колони зі стінкою свердловини.


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Цивільне будівництво; Газоподібне викопне паливо; Математичне моделювання


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Прикладне програмне забезпечення; Інші аналітичні і наукові прилади; Розвідка та видобуток нафти і газу; Буріння та обслуговування; Консалтинг


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Патент отриманий


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Промислова організація


Сфера діяльності партнера:

Нафто- та газовидобувна діяльність


Задачі, що стоять перед партнером:

Адаптація математичного забезпечення до реальних умов буріння свердловин


Країни, яким надається перевага:

Україна, Росія, США.


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі