Технологія підвищення надійності конструкцій дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування та аеродромного покриття


Анотація пропозиції:

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових
розробок, запропонував систему підвищення надійності конструкцій
дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування та
аеродромного покриття при використані високоміцного бетону класу
міцності на стиск В60…В80 (на розтяг при згині Вbtb 6,0…6,4) із
застосуванням сучасних пластифікуючих, гідрофобних та мілкодисперсних
добавок. Університет шукає партнерів для впровадження технології у
виробництво.


Опис пропозиції:

Технологія будівництва дорожнього одягу передбачає застосування
сучасних пластифікуючих, гідрофобних та мілкодисперсних добавок.
Це дозволяє за рахунок підвищення класу міцності бетону забезпечити
зменшення товщини бетонної плити в 1,5 рази (із 26…30 см при класі
міцності на розтяг при згині Вbtb 3,6…4,0 до 16…20 см при Вbtb 6,0…6,4).


Інновації і переваги пропозиції:

Запропонована технологія дозволяє отримати нові або покращити існуючі
технології влаштування жорстких покриттів із високоміцного бетону при
швидкісному будівництві автомобільних доріг.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Технологія будівництва дорожнього одягу із застосуванням сучасних
пластифікуючих, гідрофобних та мілко дисперсних добавок може бути
реалізована на будь-якому дорожньо-будівельному підприємстві. Дана
технологія не потребує використання додаткового обладнання.


Технологічні ключові слова:

Технологія будівництва; Будівельні матеріали, компоненти та методи


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Будівництво і будівельна продукція; Будівництво; Виробництво будівельних матеріалів


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Подана заявка на патент


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Підприємства з будівництва автомобільних доріг.


Сфера діяльності партнера:

Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.


Задачі, що стоять перед партнером:

Впровадження технології у виробництво.


Країни, яким надається перевага:

Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі