Технологія регулювання діяльності підприємств пасажирського автотранспорту


Анотація пропозиції:

Фахівці з фінансів університету в м. Києві розробили порядок взаємодії
органів місцевого самоврядування та підприємств пасажирського автотранспорту
в організації пасажирських перевезень. Даний порядок передбачає організацію
наглядової діяльності за роботою транспортних підприємств у забезпеченні
наданих послуг, обґрунтування тарифів на перевезення пасажирів та їх контроль.
Автори шукають партнерів муніципальних органів влади для впровадження розробок
та співпраці з пасажирськими АТП


Опис пропозиції:

Технологія дає можливість визначити сфери регулювання транспортної діяльності:
сформулювати правила і процедури входження на ринок і виходу з нього суб’єктів
господарювання, їх створення і ліквідації; установлення дозвільної системи на
проведення перевезень; формування правил обліку перевезених пільгових категорій
пасажирів та порядку відшкодування витрат за ці перевезення підприємством транспорту;
безпека та якість надання транспортних послуг, використання трудових ресурсів. Також
технологія визначає засоби регулювання транспортної діяльності, що здійснюються за
рахунок ліцензування та сертифікації, установлення та регулювання тарифів, застосування
нормативів та лімітів, надання податкових та інвестиційних пільг, дотацій, компенсацій
та цільових субсидій.


Інновації і переваги пропозиції:

Впровадження технології реалізовує нову тарифну політику у сфері пасажирських перевезень,
що дозволить збалансувати інтереси перевізників та держави, створити умови для гармонійного
розвитку в галузі пасажирських перевезень, забезпечить рівномірне формування фондів для
розвитку транспортної інфраструктури і рухомого складу (систематичне їх оновлення протягом року),
оперативно реагувати на проблеми зношеності рухомого складу. Передбачає залежно від існуючих
пасажиропотоків зміну автобусів різної пасажировмісності для роботи на маршруті, що дозволить
більш оптимально використовувати рухомий склад, зменшити навантаження на ньог


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Управління знаннями, управління процесами; Моделювання; Використання в сфері транспорту та логістики


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Перевезення автотранспортом


Поточна стадія розвитку:

Макет, дослідний зразок


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

муніципальні органи влади та організація що займається пасажирським перевезен


Сфера діяльності партнера:

виробник автотранспортних послуг


Задачі, що стоять перед партнером:

формування тарифів адаптованих до реальних умов функціонування ринку пасажирських


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі