Розробка імовірнісного методу розрахунку нежорстких дорожніх одягів при стохастичній зміні температурно-вологісного режиму


Анотація пропозиції:

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових
розробок, запропонував імовірнісний метод розрахунку нежорстких дорожніх
одягів при стохастичній зміні температурно-вологісного режиму при проектуванні
та розрахунку конструкцій дорожнього одягу.


Опис пропозиції:

Метою роботи є забезпечення надійності конструкцій дорожнього одягу та
аеродромного покриття на етапі проектування, будівництва і експлуатації.
Поставлена мета досягається за рахунок розробки імовірнісного методу
розрахунку нежорстких дорожніх одягів з врахуванням стохастичної зміни
температурно-вологісного режиму


Інновації і переваги пропозиції:

Запропонований метод розрахунку нежорстких дорожніх одягів дозволяє
враховувати стохастичну зміну температури, що призводить до зміни властивостей
органічного в’яжучого, а відповідно і напружено-деформованого стану асфальтобетону,
враховувати зміну вологості, що призводить до зміни характеристик ґрунту земляного
полотна і незв’язних шарів основи. Тим самим підвищуючи імовірність безвідмовної
роботи конструкцій дорожнього одягу, що проектуються.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Імовірнісний метод розрахунку дозволяє оптимізувати конструкції дорожнього одягу
та аеродромного покриття під існуючі та задані кліматичні умови, тим самим
забезпечуючи необхідну надійність.


Технологічні ключові слова:

Технологія будівництва; Будівельні матеріали, компоненти та методи


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Інші області споживчого ринку (не згадані в інших місцях); Будівництво і будівельна продукція; Будівництво


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Є ліцензійна угода


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Підприємства з будівництва автомобільних доріг.


Сфера діяльності партнера:

Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.


Задачі, що стоять перед партнером:

Впровадження системи у виробництво.


Країни, яким надається перевага:

Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі