Забезпечення технологічної надійності виготовлення асфальтобетонних сумішей та влаштування асфальтобетонного покриття з розробкою системи енергоаудиту


Анотація пропозиції:

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових
розробок, запропонував систему енергоаудиту та рекомендацій щодо впровадження
енергоощадних заходів, їх техніко-економічного обґрунтування та оцінювання їх
впливу на навколишнє природне середовище при будівництві автомобільних доріг
та аеродромів за рахунок удосконалення існуючого тепловізійного методу контролю
для визначення тепловтрат на асфальтобетонних заводах (АБЗ) та при влаштуванні
асфальтобетонних шарів.


Опис пропозиції:

За результатами досліджень будуть рекомендовані заходи по модернізації існуючих
АБЗ та удосконалені технологічні карти виконання основних робіт по будівництву
шарів основи і покриття автомобільних доріг та аеродромів. Запропонована розробка
удосконалить технологію приготування асфальтобетонних сумішей та влаштування
асфальтобетонного покриття автомобільних доріг та аеродромів.


Інновації і переваги пропозиції:

Запропонована система дозволяє отримати нові або покращити існуючі технології
приготування асфальтобетонних сумішей та влаштування асфальтобетонного покриття,
розробляти програмні продукти, методики та методичні рекомендації.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Система енергетичного аудиту дозволяє оптимізувати виробничий процес приготування
асфальтобетонних сумішей та влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу,
зменшувати енерговитрати та, забезпечувати задану надійність.


Технологічні ключові слова:

Технологія будівництва; Будівельні матеріали, компоненти та методи; Енергетичний менеджмент; Теплоізоляція, енергетична ефективність будівель


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Інші спеціальні матеріали


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Патент отриманий


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Підприємства з будівництва автомобільних доріг.


Сфера діяльності партнера:

Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.


Задачі, що стоять перед партнером:

Впровадження системи у виробництво.


Країни, яким надається перевага:

Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі