Технологія забезпечення функціонування транспортної логістики виробничого підприємства


Анотація пропозиції:

Університет м. Київ пропонує алгоритмічне та програмне забезпечення спроектованих
нових методів по оптимізації вантажних перевезень на підприємстві та раціональному
закріпленню його рухомого складу. Нова технологія забезпечує підвищення ефективності
функціонування транспортної логістики підприємства. Шукає автотранспортні і
логістичні підприємства для впровадження програм оптимізації вантажних перев


Опис пропозиції:

Нова технологія системи транспортної логістики забезпечує:
-розв’язання задачі оптимізації вантажних перевезень підприємства;
-розв’язання задачі раціонального використання парку транспортних засобів підприємства.
Пропонується поетапне рішення цих задач, а саме – на початку розрахунок оптимальних
планів вантажних перевезень, а потім на їх підставі закріплення за ними наявних у
підприємства транспортних засобів.
Нова технологія забезпечення функціонування транспортної логістики виробничого
підприємства включає сім послідовно виконуємих інформаційних процесів, забезпечує
розв’язання задач оптимізації вантажних перевезень виробничого підприємства та
раціонального використання його парку транспортних засобів.
Пропонуються нові підходи, орієнтовані на використання засобів і методів сучасних
прогресивних інформаційних технологій, що дозволить значною мірою підвищити
ефективність функціонування транспортної логістики виробничого підприємства.


Інновації і переваги пропозиції:

Нові методи вирішення задач транспортної логістики підприємства забезпечують
наступні переваги перед аналогами:
 мінімізація витрат на транспортування до 10 %;
 максимально повне використання вантажопідйомності транспортного засобу в
логістиці;
 забезпечення кратності партії вантажу, що транспортується, одиницям замовлення,
відправки і складування;
 зниження часу на виконання транспортних перевезень до 35 %;
 доставка вантажів точно в строк.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Технологія забезпечена перевіреними комп’ютерними програмами, які мають
Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір.
Кількість транспортних вузлів, транспортних ділянок і транспортних засобів
для вирішення транспортної задачі не обмежена.


Технологічні ключові слова:

Управління процесами, логістика; Технології пасажирських і вантажних перевезень


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Комп'ютерне програмне забезпечення; Прикладне програмне забезпечення; Програми для бізнесу та офісу


Поточна стадія розвитку:

Макет, дослідний зразок


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Транспортно-експедиційні підприємства;підприємства з транспортними
підрозділами; логістичні компанії.


Сфера діяльності партнера:

Перевезення вантажів та пасажирів; логістичне планування автоперевезень.


Задачі, що стоять перед партнером:

Оптимізація вантажних перевезень на виробничому підприємстві та
раціональне закріпленне його рухомого складу.


Країни, яким надається перевага:

Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі