Використання альтернативних палив та удосконалення систем регулювання та живлення двигунів колісних транспортних засобів


Анотація пропозиції:

Група вчених університету у м. Києві, пропонує проект заходів щодо поліпшення
паливної економічності та екологічних показників двигунів використанням
альтернативних палив. Автори шукають партнерів для реалізації проектів
спрямованих на удосконалення систем живлення для можливості використання
різних видів альтернативних палив щодо покращення паливної економічності
та зменшення шкідливих викидів, проведення спільних експериментальних дослідж


Опис пропозиції:

Теоретичні та експериментальні дослідження використання біогазу в якості добавки
до товарного палива.
Аналіз шляхів зниження токсичності та поліпшення паливної економічності бензинових
двигунів в режимах малих навантажень і холостого ходу при додаванні водню до
паливоповітряної суміші.
Теоретичні та експериментальні дослідження впливу добавок біоетанолу до бензину.
Дослідження динамічних та екологічних показників двигунів при роботі на бензині
з добавками спиртових сполук.


Інновації і переваги пропозиції:

Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє забезпечити
замовника технічними засобами для можливості проведення теоретичних досліджень
та експериментальних випробувань двигунів для визначення паливної економічності
та екологічних показників двигунів при використанні біогазу, біоетанолу та водню
в якості альтернативних палив, підбором раціонального співвідношення альтернативного
і штатного палива.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Розрахункові дослідження виконують на математичних моделях, створених для
визначення показників двигуна при використанні палив з додаванням різній кількості
біоетанолу, біогазу та, водню.
Розрахунки показників роботи двигуна проводять згідно міського їздового циклу або
у будь-якому з навантажувальни


Технологічні ключові слова:

Конструювання транспортних засобів; Паливні елементи, виробництво водню; Вуголь і вуглеводні; Рідке викопне паливо; Екологія


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Комерційні комунікації; Радіо- та телемовні станції; Системи колективного телевізійного прийому та платне телебачення


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Патент отриманий


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Спільна подальша розробка


Сфера діяльності партнера:

Спільна подальша розробка


Задачі, що стоять перед партнером:

Спільна подальша розробка


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі