Удосконалення систем регулювання потужності бензинових двигунів автомобілів, що знаходяться в експлуатації, застосуванням системи відключення групи циліндрів


Анотація пропозиції:

Група вчених у м. Києві, пропонує проект заходів щодо поліпшення паливної
економічності та екологічних показників бензинових двигунів застосуванням
системи регулювання потужності відключенням групи циліндрів. Автори шукають
партнерів для реалізації спільних проектів по удосконаленню системи відключення
циліндрів, проведення експериментальних досліджень, пошуку можливостей
практичного застосування системи на автомобілях, що знаходяться в експлуатаці


Опис пропозиції:

Пропонується удосконалена система регулювання потужності відключенням групи
циліндрів для двигунів з системою впорскування бензину і зворотнім зв’язком.
Система відключення циліндрів не порушує параметрів роботи процесора керування
живленням і запалюванням двигуна та призначена для застосування на автомобілях,
які знаходяться в експлуатації. Відключення циліндрів відбувається без зміни
параметрів газообміну двигуна. Для зменшення вмісту у відпрацьованих газах оксидів
азоту NOx застосовують систему рециркуляции відпрацьованих газів.
Автори пропонують проведення теоретичних та експериментальних досліджень впливу
методу регулювання потужності відключенням групи циліндрів на паливну економічність
та екологічні показники бензинових двигунів.


Інновації і переваги пропозиції:

Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє забезпечити
замовника технічними засобами для можливості проведення теоретичних досліджень
та експериментальних випробувань для визначення паливної економічності та екологічних
показників бензинових двигунів при застосуванні системи регулювання потужності
відключенням групи циліндрів.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Розрахункові дослідження проводяться на математичних моделях, створених для визначення показників двигуна при використанні системи регулювання потужності з відключенням групи циліндрів..
Розрахунки проводяться як для усталених навантажувальних режимів, так і для дин


Технологічні ключові слова:

Конструювання транспортних засобів; Вуголь і вуглеводні; Екологія


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Комерційні комунікації; Радіо- та телемовні станції; Системи колективного телевізійного прийому та платне телебачення


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Патент отриманий


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

підприємства автомобільного транспорту, ВУЗи


Сфера діяльності партнера:

автомобілебудування, обслуговування автомобільного транспорту


Задачі, що стоять перед партнером:

автомобілебудування, обслуговування автомобільного транспорту


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі