Інформаційно-аналітична система оцінки забруднення придорожнього середовища транспортними потоками


Анотація пропозиції:

Кафедрою екології та БЖД університету розроблено інформаційно-аналітичну систему оцінки забруднення довкілля транспортними потоками, яка дозволяє оцінювати рівень концентрацій забруднюючих речовин та еквівалентного рівня шуму транспорту, а також здійснювати їх картографічну візуалізацію для прийняття рішень щодо поліпшення екологічної ситуації. Автори шукають партнерів в галузі дослідження екологічного забруднення для співробітництва, експериментальної адаптації системи та її подальшого розвитку


Опис пропозиції:

Складна екологічна ситуація на більшій частині територій України вимагає
вживання серйозних заходів по захисту навколишнього середовища від негативного
впливу автотранспорту. Впровадження цих заходів неможливо без динамічного
екологічного моніторингу з використанням сучасних інформаційних технологій та
програмних засобів. Застосування програмних засобів з використання GIS-технологій
є кроком для впровадження інтерактивного екологічного моніторингу придорожнього
середовища та своєчасного отримання інформації щодо прийняття рішень та заходів
щодо поліпшення екологічного стану довкілля.


Інновації і переваги пропозиції:

Інформаційно-аналітична система створена на базі Методики оцінювання інгредієнтного
та параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками.
Інформаційно-аналітична система дозволяє визначити масові викиди та вміст основних
шкідливих компонентів, які викидаються з відпрацьованими газами транспортних засобів,
в повітрі придорожнього середовища та рівень еквівалентного шуму транспортних засобів
в залежності від складу транспортного потоку за категоріями транспортних засобів, їх
екологічних класів та видом використовуваного палива, характерних режимів руху
транспортного потоку та дорожніх та атмосферних умов. Використання ресурсу Google Maps
дозволяє візуалізувати отримані результати.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Інформаційно-аналітична система являє собою Інтернет-ресурс у вигляді Web-сайту
для оцінювання та аналізу забруднення навколишнього середовища транспортними потоками.
Інформація. Інформація зберігається в базі даних. Програмний засіб має різни
користувацькі рівні та простий інтерфейс.


Технологічні ключові слова:

GIS Географічні інформаційні системи; Автодорожний транспорт; Автодорожні транспортні засоби; Забруднення повітря / обробка повітря; Виміри і детекція забруднень


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Управління базами даних і файлами; Прикладне програмне забезпечення; Інші спеціалізовані доповнення; Транспортні засоби, транспортне устаткування і запчастини


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Автотранспортні підприємства, науково-дослідні інститути транспортної галузі
та екологічної безпеки, сфера захисту навколишьного середовища


Сфера діяльності партнера:

Екологічна безпека, екологічний моніторинг


Задачі, що стоять перед партнером:

моніторинг та розробра заходів щодо зменшення рівня забруднення придорожнього
середовища транспортними потоками


Країни, яким надається перевага:

Україна, Білорусь, Польща, Німеччина


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі