Багаторічне прогнозування загального розмиву


Анотація пропозиції:

Вчені ВУЗа України, які займаються прогнозуванням загального
розмиву в зоні впливу мостових переходів, пропонують інженерну
методику визначення загального розмиву за багаторічний період,
яка дає можливість змоделювати величину найбільшої деформації
у руслі. Використання інженерної методики підвищує надійність
багаторічного прогнозування руслових деформацій. Автори
пропонують інженерну методику для впровадження в організації,
що займаються проектуванням автодорожніх та залізничних мостів.


Опис пропозиції:

Головною метою інженерної методики є прогнозування небезпечних
для стійкості мостових переходів деформацій дна русла. Для забезпечення
стійкості споруди в процесі експлуатації необхідно мати прогноз розвитку
розмивів в зоні фундаментів. Експлуатаційна надійність фундаментів і
опор, залежить від накопичення величини залишкових розмивів.
Уточнення прогнозу деформацій дна русла підвищить надійність і
довговічність споруди. Надійні мостові переходи є запорукою
неперервності транспортних зв’язків – необхідною умовою сталого економічного
розвитку.


Інновації і переваги пропозиції:

Запропонована інженерна методика перша і єдина серед країн СНД,
яка дає можливість багаторічного прогнозування руслових деформацій.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Інженерна методика визначення руслових деформацій в зоні впливу
мостових переходів дає можливість як багаторічного прогнозування
після проходження серії паводків з врахуванням залишкового розмиву,
так і визначення окремо максимального розмиву після проходження
одного розрахункового паводку.


Технологічні ключові слова:

Дорожна справа / системи управління; Довідкові матеріали


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Послуги; Інженерно-технічні послуги; Консалтинг; Інші послуги (не згадані в інших місцях)


Поточна стадія розвитку:

Вже на ринку


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

підприємства і організації дорожньої галузі


Сфера діяльності партнера:

проектування мостових переходів


Задачі, що стоять перед партнером:

фінансування адаптації методики до умов партнера


Країни, яким надається перевага:

країни СНГ


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі