Удосконалення системи управління виробничими процесами підприємства автосервісу на основі вимог споживачів


Анотація пропозиції:

Фахівцями технічного університету в м. Київ розроблено методику,
впровадження результатів якої забезпечить оптимізацію процесів
діяльності підприємства, зменшить втрати ресурсів, дозволить підвищити
ефективність та якість роботи підприємства, створити систему безперервного
покращення процесів діяльності, скоротити управлінські та виробничі витрати,
сформувати нову корпоративну культуру, орієнтовану на підвищення ступеня
задоволеності споживачів.


Опис пропозиції:

Цінність дослідження визначається реальною необхідністю підприємств
автосервісу (ПАС) у використанні методик діагностування, оптимізації
та впровадження системи управління бізнес-процесами, у відповідності
до вимог ринку з метою забезпечення якості виконаних робіт та наданих
послуг та максимальної задоволеності споживачів, на основі імітаційних
моделей для отримання максимального прибутку та мінімізації витрат.


Інновації і переваги пропозиції:

Результати роботи є патенто - та конкурентоспроможними. Отримано
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір
«Імітаційна модель підприємства автосервісу з урахуванням
постачання запчастин»


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Розроблені методики діагностування, оптимізації ПАС, та методика
впровадження системи управління бізнес-процесами в підприємстві
автосервісу.


Технологічні ключові слова:

Моделювання; Використання в сфері транспорту та логістики; Системи управління технічним обслуговуванням; Управління процесами, логістика; Автодорожний транспорт


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Прикладне програмне забезпечення; Транспорт, перевезення


Поточна стадія розвитку:

Макет, дослідний зразок


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Державні та приватні установи, підприємства


Сфера діяльності партнера:

Транспортноий комплекс, автомобільний комплекс


Задачі, що стоять перед партнером:

Практична реалізація, подальша розробка.


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі