Підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту шляхом удосконалення виробничих процесів, систем технічного обслуговування та покращення експлуатаційних характеристик ДТЗ


Анотація пропозиції:

Фахівцями технічного університету в м. Київ розроблена методологія аналізу процесів технічної експлуатації, поліпшення діяльності підприємств, алгоритми оптимізації доведені до рівня обчислювальних та організаційних процедур і можуть бути реалізовані в автосервісних підприємствах незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості.


Опис пропозиції:

За результатами наукових досліджень встановлено, що існуюча структура виробництва по обслуговуванню і ремонту автомобільного транспорту не забезпечує потреби у послугах і не задовольняє вимогам якісної, безпечної та ефективної експлуатації транспортних засобів. Досліджені проблеми управління розвитком підприємства автосервісу на основі рекомендацій стандарту ДСТУ ISO 9004:2012. Для якісного обслуговування автомобілів необхідний розвиток виробничих структур інвестиції в сучасні методи забезпечення запасними частинами. Проаналізована діяльність автосервісних підприємств та їх виробництв, досліджене логістичне управління запасами.


Інновації і переваги пропозиції:

Формування і розвиток виробничої інфраструктури автомобільного транспорту та забезпечення запасними частинами і експлуатаційними матеріалами рухомого складу, спрямованих на раціональну експлуатацію і екологічну безпеку засобів транспорту. Зниження простоїв рухомого складу в технічно несправному стані на 2-3%, економія палива на 3-4%, покращення екологічних показників.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

На основі проведених досліджень очікується зниження простоїв рухомого складу в технічно несправному стані, економія палива, покращення екологічних показників автомобільного транспорту та підвищення задоволеності клієнтів автосервісних підприємств за рахунок впровадження систем управління якістю обслуговування.


Технологічні ключові слова:

Моделювання; Використання в сфері транспорту та логістики; Системи управління технічним обслуговуванням; Управління процесами, логістика; Автодорожний транспорт


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Прикладне програмне забезпечення; Транспорт, перевезення


Поточна стадія розвитку:

Макет, дослідний зразок


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Державні та приватні установи, підприємства


Сфера діяльності партнера:

Транспортноий комплекс, автомобільний комплекс


Задачі, що стоять перед партнером:

Практична реалізація, подальша розробка.


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі