Навчальний посібник «Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та автоперевезень»


Анотація пропозиції:

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні та практичні аспекти бухгалтерського та податкового обліку в автотранспортному комплексі України. Враховані зміни у податковому законодавстві. Після кожного розділу наводяться питання для самоперевірки, ситуаційні завдання та тести. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні навчального посібника для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають бухгалтерський облік та суміжним з ним дисципліни.


Опис пропозиції:

Висвітлено комплекс питань обліку по основних ділянках бухгалтерій підприємств, які займаються організацією перевезень, безпосередньо транспортними перевезеннями пасажирів та вантажів. Розглянуто комплекс питань фінансового та податкового обліку, які є специфічними для підприємств автотранспортної галузі , - первинний, аналітичний та синтетичний облік рухомого складу, облік надходжень та витрачання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, проведення ремонтів, модернізації транспортних засобів, отриманих доходів та понеcених витрат, калькуляції собівартості автоперевезень, а також галузеві аспекти звітності транспортного підприємства. Матеріал посібника ілюстрований багатьма прикладами оформлення первинних документів, розрахунками показників обліку, проведень на рахунках, аналізом ситуацій з практики діяльності підприємства транспортного комплексу


Інновації і переваги пропозиції:

Зазначено специфічні галузеві операції та надаються поради з їх облікового вирішення


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Освіта, навчання


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Послуги; Інші послуги (не згадані в інших місцях)


Поточна стадія розвитку:

Вже на ринку


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Освітня установа, видавництво


Сфера діяльності партнера:

Освітні послуги


Задачі, що стоять перед партнером:

Використання навчального посібника для навчання студентів і педагогічної робо


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі