Навчальний посібник «Фінанси»


Анотація пропозиції:

Фахівці університету в м. Києві пропонують навчальні, практичні матеріали теорії і практики фінансів. Посібник характеризується послідовністю подачі та обсягом навчального матеріалу, який доповнюється схемами, графіками, питаннями і тестами для контролю знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, фінансистів, економістів, бухгалтерів і всіх, хто вивчає сучасну теорію та практику фінансової системи


Опис пропозиції:

Розглянуто сутність фінансів, їх функції, місце та роль в економічній системі. Надано характеристику окремих сфер і ланок фінансової системи. Охарактеризовано сутності податків, податкової політики і податкової системи держави. Розкрито сутність фінансів підприємницьких структур. Визначено основні засади управління державними фінансами, зокрема державним та місцевими бюджетами та державним кредитом. З’ясовано причини, наслідки і методи ліквідації внутрішнього та зовнішнього державного боргу. Встановлено роль фінансів домогосподарств, фінансової політики та механізму її реалізації. Після кожного розділу наводяться запитання для самоперевірки, тестові завдання


Інновації і переваги пропозиції:

У посібнику запропоновано особливості фінансів дорожньо-транспортного комплексу. Викладення матеріалу здійснюється з урахуванням історичної ретроспективи та статистичної інформації.


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Освіта, навчання


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Послуги; Інші послуги (не згадані в інших місцях)


Поточна стадія розвитку:

Вже на ринку


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Освітня установа, видавництво


Сфера діяльності партнера:

Освітні послуги


Задачі, що стоять перед партнером:

Використання навчального посібника для навчання студентів і педагогічної роботи


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі