«English Manual – Introduction to University Studies with Extensive Readings Related to Transportation (навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів технічної освіти)»


Анотація пропозиції:

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали посібник, що використовується для вивчення англійської мови студентами технічних вузів. Використання посібника дає переваги студентам, оскільки лексичне наповнення текстів відповідає тематиці спеціалізованих дисциплін, які вивчають студенти. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.


Опис пропозиції:

Навчальний посібник укладено на засадах кредитно-трансферної системи навчання. Мета посібника – навчання різним видам читання та реферування, удосконалення мовленнєвих навичок студентів за допомогою створення професійно-орієнтованих ситуацій. Лексичне наповнення текстів відображає сучасні тенденції розвитку як розмовної, так і академічної англійської мови. Посібник знайомить зі специфікою анотування і правилами роботи з неадаптованим джерелом інформації. Аналізуючи готовий зразок, студент повинен зробити висновок щодо порядку, принципів і засобів укладання анотації, перейти до самостійного анотування оригінальних статей. Призначається для студентів вищих закладів технічної освіти.


Інновації і переваги пропозиції:

Додатки посібника містять основні вимоги щодо укладання анотацій та написання індивідуально-дослідних завдань.


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Освіта, навчання


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Послуги; Інші послуги (не згадані в інших місцях)


Поточна стадія розвитку:

Вже на ринку


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

освітня установа


Сфера діяльності партнера:

освітні послуги


Задачі, що стоять перед партнером:

використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі