Автоматизований програмний комплекс «Управління якістю навчального процесу у вищому навчальному закладі»


Анотація пропозиції:

ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив автоматизований програмний комплекс «Управління якістю навчального процесу у вищому навчальному закладі». Впровадження даного комплексу дає можливість введення балів за модульний та підсумковий контроль викладачами, відображення та друк введених даних у вигляді таблиць та графіків: груп студентів, кафедр, факультетів та загалом по університету, а також автоматизований аналіз відвідування та успішності груп у вигляді таблиць відстаючих студентів.


Опис пропозиції:

Автоматизований програмний комплекс виконує обробку і накопичення інформації про якість навчання студентів в університеті. Формує індивідуальні навчальні плани, заліково-екзаменаційні відомості, накази (про зарахуван¬ня, відрахування, перевід, поновлення та інші), рейтинги студентів, статистичні звіти встановленої форми для аналізу якості навчального процесу, автоматизоване формування та друк додатків до диплому. Крім того цей комплекс дає можливість введення балів за модульний та підсумковий контроль викладачами, відображення та друк введених даних у вигляді таблиць та графіків: груп студентів, кафедр, факультетів та загалом по університету, а також автоматизований аналіз відвідування та успішності груп у вигляді таблиць відстаючих студентів.


Інновації і переваги пропозиції:

Використання даного автоматизованого комплексу, адаптованого та функціонуючого на базі сучасних телекомунікаційних засобів зв’язку, збереження та обробки інформації, дає можливість підвищити ефективність управління якістю навчального процесу .Може бути адаптованим до умов функціонування будь-якого ВНЗ, що має сучасне інформаційно-технічне забезпечення.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Контроль якості начального процесу проводиться адміністративно-управлінським персоналом ВНЗ за різними формами Цей контроль здійснюється по кожному студенту, як мінімум три рази за поточний семестр і його результати вносяться у відповідно розроблену вхідну форму для введення в загальноуніверситетську інформаційну базу даних. Зведені дані результатів контролю за кожний місяць навчання студентів автоматизований комплекс аналізує у вигляді таблиць і гістограм.


Технологічні ключові слова:

Обробка інформації, інформаційні системи, управління технологічним потоком; Програмне забезпечення комп'ютерів; Teлекомунікації, мережі; Аудіовізуальне обладнання та комунікації; Мережеві технології, мережева безпека


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Комп'ютерні послуги; Послуги з обробки, аналізу і введення даних; Бази даних і послуги он-лайн інформування; Комп'ютерне програмне забезпечення; Управління базами даних і файлами


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Вищі навчальні заклади


Сфера діяльності партнера:

Науково-педагогічна


Задачі, що стоять перед партнером:

Надання необхідного інформаційно-комунікаційного комплексу технічних засобів


Країни, яким надається перевага:

Україна, країни ЄС, США.


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі