Методика та програма розрахунку товстих циліндричних оболонок


Анотація пропозиції:

ВНЗ технічного профілю з м.Києва пропонує методику та програму розрахунку товстих циліндричних оболонок. Програма та методика може застосовуватися в проектних та науково-дослідних установах будівельної галузі та в організаціях, що проектують автомобільні і авіаційні конструкції. Використання методики дає можливість розрахунку товстих оболонок великої кривизни в умовах осесиметричного згину за різних граничних умов. Організація шукає інвесторів і партнерів для спільної подальшої розробки.


Опис пропозиції:

Розроблено теоретичні підходи, які дозволяють розглядати напружено-деформований стан товстих циліндричних оболонок в умовах осесиметричного згину при різних граничних умовах, з розміром площі навантаження сумірної з товщиною оболонки. Розроблено варіант напіваналітичного методу скінченних елементів для розрахунку товстих циліндричних оболонок. Досліджено доцільність застосування параболічної апроксимації в напіваналітичному методі скінченних елементів. Показано, що більш проста лінійна апроксимація є і більш ефективною. Далі розроблено два підходи (напіваналітичний та числовий) до дослідження напружено-деформованого стану товстих циліндричних оболонок під впливом локальних навантажень за різних умов закріплення контура. Показано, що для оболонок з великою кривизною при дослідженні напружено-деформованого стану в зоні локального навантаження вплив закріплення краю не проявляється. Але він істотний для оболонок малої кривизни. Ефект обтискання росте із збільшенням кривизни оболонки.Продавець методики має багаторічний досвід у науково-дослідній сфері щодо досліджень та розробок у галузі дослідження напружено-деформованого стану плит та оболонок (підтвердженням цього є більше 20 патентів та свідоцтв на право інтелектуальної власності).


Інновації і переваги пропозиції:

На відміну від відомих методик розрахунку оболонок запропонована методика дозволяє проводити розрахунок товстих оболонок саме великої кривизни за різних граничних умов, з розміром площі навантаження сумірної з товщиною оболонки.


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Будівельні матеріали, компоненти та методи; Цивільне будівництво; Механіка, гідравліка, вібрації та акустична техніка, пов’язані з будівництвом; Трубопровідна технологія; Літаки


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Системне програмне забезпечення; Операційні системи та утиліти; Комунікації/мережі; Прикладне програмне забезпечення


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

проектні та науково-дослідні установи


Сфера діяльності партнера:

будівництво, автомобільний та авіаційний транспорт


Задачі, що стоять перед партнером:

проектування та наукові дослідження


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі