Навчальний посібник «Вища освіта і Болонський процес»


Анотація пропозиції:

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні аспекти характеристики змісту та загальних умов використання Європейської кредитно-трансферної акумулюючої системи (ECTS). Ними можна скористатися для підготовки науково-методичних семінарів і конференцій у вищих навчальних закладах. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні навчального посібника для магістрів та аспірантів.


Опис пропозиції:

Висвітлено широке коло питань, пов’язаних із проблемами інтеграції вищої освіти, розкриттям сучасних принципів побудови, характерних тенденцій розвитку та завдань систем вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах. Розглянуто комплекс питань про передісторію й основні етапи формування єдиного європейського освітянського та наукового простору, визначено його основні чинники та складові. Досліджено історичні традиції запровадження ступеневої освіти в Україні, особливості входження України до європейського простору вищої школи, головні принципи якого віддзеркалені в документах Болонського процесу.


Інновації і переваги пропозиції:

Визначено пріоритети та шляхи модернізації вищої освіти України в контексті Болонського процесу.


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Освіта, навчання


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Послуги; Інші послуги (не згадані в інших місцях)


Поточна стадія розвитку:

Вже на ринку


Права інтелектуальної власності:

Авторські права (copyright)


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Україна


Сфера діяльності партнера:

Україна


Задачі, що стоять перед партнером:

Україна


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі