Навчальний посібник «Міжнародна економіка»


Анотація пропозиції:

Фахівці університету в м. Києві пропонують комплекс навчально-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисципліни «Міжнародна економіка». Посібник характеризується послідовністю подачі та обсягом навчального матеріалу та питаннями для самоконтролю знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, економістів, бухгалтерів і всіх, хто вивчає сучасну теорію та практику міжнародної економіки.


Опис пропозиції:

Посібник складається із вступу, опису та структури дисципліни за модульною системою, програми та робочої програми, змісту лекції та практичних занять, завдань для самостійної роботи. Викладено методичні поради до вивчення кожного модуля за темами курсу, а також методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи.


Інновації і переваги пропозиції:

Розкриті питання входження освіти і науки України в європейський інформаційний та освітній простір.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Розкриті питання входження освіти і науки України в європейський інформаційний та освітній простір.


Технологічні ключові слова:

Освіта, навчання


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Послуги; Інші послуги (не згадані в інших місцях)


Поточна стадія розвитку:

Вже на ринку


Права інтелектуальної власності:

подана заявка на отримання свідоцтва


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Освітня установа


Сфера діяльності партнера:

Освітні послуги


Задачі, що стоять перед партнером:

Використання для педагогічної роботи


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі