Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна економічна безпека»


Анотація пропозиції:

Фахівці університету в м. Києві пропонують Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна економічна безпека» і виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання. Методичні вказівки характеризується послідовністю подачі та обсягом навчального матеріалу та тестовими питаннями для самоконтролю знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні Методичних вказівок для студентів вищих навчальних закладів, економістів, бухгалтерів і всіх, хто вивчає сучасну теорію.


Опис пропозиції:

Методичні вказівки складаються з тестових завдань з дисципліни «Міжнародна економічна безпека», вказівок до розв’язання задач, ілюстративного матеріалу до вивчення дисципліни та методичних вказівок до виконання курсової роботи . Надано додатки та список використаних джерел.
Методичні вказівки складаються з тестових завдань з дисципліни «Міжнародна економічна безпека», вказівок до розв’язання задач, ілюстративного матеріалу до вивчення дисципліни та методичних вказівок до виконання курсової роботи . Надано додатки та список використаних джерел.


Інновації і переваги пропозиції:

Розроблено ілюстративний матеріал до вивчення дисципліни «Міжнародна економічна безпека».


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Освіта, навчання


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Послуги; Інші послуги (не згадані в інших місцях)


Поточна стадія розвитку:

Вже на ринку


Права інтелектуальної власності:

подана заявка на отримання свідоцтва


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Освітня установа.


Сфера діяльності партнера:

Освітні послуги.


Задачі, що стоять перед партнером:

Для педагогічної діяльності.


Країни, яким надається перевага:

Україна


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі