Багатофункціональна установка для магнітотермохімічної обробки металевих виробів в сильних магнітних полях


Анотація пропозиції:

Фахівцями в області магнітотермохімічної обробки металів університету в м.Києві розроблено пристрій, що відноситься до області створення спеціалізованих пристроїв з сильними імпульсними магнітними полями для магнітної, термічної, термохімічної та магнітно-термічної обробки металевих виробів. Зовнішнє магнітне поле використовується для інтенсифікації дифузійного насичення поверхонь металевих виробів хімічними елементами. Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами в галузі машинобудування.


Опис пропозиції:

В основу винаходу поставлено задачу створення багатофункціональної установки, яка дозволяла б інтенсифікувати процеси термічної та хіміко-термохімічної обробки металів за рахунок суттєвого присокорення дифузійного насичення поверхневих шарів металевих виробів необхідними хімічними елементами, істотно покращувала б якість зміцнених покриттів та збільшувала б фізико-механічні властивості металів, насамперед зносостійкість, жаростійкість та стійкість проти корозії.


Інновації і переваги пропозиції:

Багатофункціональна установка для магніто-термохімічної обробки металевих виробів в сильних магнітних полях, яка містить блок випрямлячів і соленоїд, сполучені між собою за допомогою комутаційного блока, яка відрізняється тим, що додатково має програмний блок для встановлення довготривалості та шпаруватості імпульсів струму живлення соленоїда і термічну камеру. Деталі машин, які зміцненні боруванням за антикорозійними властивостями наближаються до коштовних високолегованих сталей та мають високу якість зміцнених робочих поверхонь.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Запропонована багатофункціональна установка для обробки металевих виробів в сильних магнітних полях дозволяє вести магнітну, термохімічну та магніто-термохімічну обробку металевих виробів, в результаті чого вироби набувають заданих фізикомеханічних властивостей.
активна потужність споживана установкою дорівнює 7,35 кВт, що в 10 разів менше ніж в установці, що створює аналогічну напруженість магнітного поля, наведеній в роботі Ю.А.Масалова та ін. Установки для ОІМП і результати застосування методу в промисловості.


Технологічні ключові слова:

Магнітні та надпровідні матеріали/пристрої; Покриття; Обробка поверхонь (фарбування, гальваніка, полірування, хімічне та фізічне осадження з газової фази); Метали та сплави


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Матеріали і хімікати; Промислове устаткування і машини


Поточна стадія розвитку:

Промисловий зразок


Права інтелектуальної власності:

Патент отриманий


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

технічні заводи по обробці металів та сплавів.


Сфера діяльності партнера:

машинобудування, приладобудування, ремонтне виробництво.


Задачі, що стоять перед партнером:

практична реалізація.


Країни, яким надається перевага:

Україна, країни ЄС.


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі