Підвищення надійності гідромеханічних коробок передач за рахунок удосконалення триботехнічних властивостей масел


Анотація пропозиції:

Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м.Києві розроблено методику для прогнозування довговічності контактних поверхонь в нестаціонарних умовах на основі оцінки триботехнічних характеристик масел для автоматичних коробок передач за кінетикою зміни термоокислювальних, мастильних, реологічних властивостей масел та інтенсивністю корозійно-механічного зношування металу.Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по виготовленню та вдосконаленню мастильних матеріалів.


Опис пропозиції:

Запропонована методика дозволить проводити діагностику вузлів тертя автоматичних коробок передач та визначати оптимальний діапазон температурних та навантажувально-швидкісних експлуатаційних факторів.
Запропонована методика дозволить проводити діагностику вузлів тертя автоматичних коробок передач та визначати оптимальний діапазон температурних та навантажувально-швидкісних експлуатаційних факторів.


Інновації і переваги пропозиції:

Встановлено, що підвищена адсорбційна активність вуглеводневих компонентів поліальфаолефінів і ріпакової олії прискорює на 50% час адаптації граничних адсорбційних шарів на активованій поверхні сталі. Сформовані адсорбційні шари характеризуються температурною стійкістю. Використання масла для автоматичних коробок передач (АКП) на 12% зменшує градієнт швидкості зсуву масляного шару в контакті, а більш полога залежність ефективної в'язкості від даного параметра обумовлена термоокислювальною стійкістю і стійкістю до механо-хімічної деструкції вуглеводневих компонентів як базової основи, так і присадок.


Додаткова інформація (технічні подробиці):

Методика для прогнозування довговічності контактних поверхонь в нестаціонарних умовах на основі оцінки триботехнічних характеристик масел для АКП автомобілів за кінетикою зміни термоокислювальних, мастильних, реологічних і антифрикційних властивостей масел та інтенсивністю корозійно-механічного зношування металу дозволить проводити діагностику вузлів тертя АКП та визначати оптимальний діапазон температурних та навантажувально-швидкісних експлуатаційних факторів.


Технологічні ключові слова:

Автодорожний транспорт; Автодорожні транспортні засоби; Неорганічні речовини; Паливна технологія; Екологія


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Матеріали і хімікати; Промислове устаткування і машини; Транспорт, перевезення


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Є ліцензійна угода


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів та експлуатаційні підприємтва.


Сфера діяльності партнера:

машинобудування, приладобудування, ремонтне виробництво.


Задачі, що стоять перед партнером:

практична реалізація.


Країни, яким надається перевага:

Україна, країни ЄС.


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі