Комп’ютерне визначення зони прихвату бурильної колони в похило-скерованій свердловині


Анотація пропозиції:

ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив методику комп’ютерного визначення зони прихвату бурильної колони в глибокій похило-скерованій свердловині довільного профілю. Використання даного методу має переваги в порівнянні з існуючими підходами, завдяки його простоті, точності та надійності без необхідності залучення додаткового складного обладнання в польових умовах. Автори шукають нафтові та газові підприємства для спільної співпраці з метою розробки та впровадження відповідного комп’ютерного з


Опис пропозиції:

В даний час активно проводиться пошук горючого газу в сланцевих породах на території України. На деяких вугільних шахтах відведення газу метану вже дозволяє не лише підвищити безпеку підземних робіт, але також і забезпечити горючим газом деякі шахтарські селища і міста. Як показує світовий досвід, видобування цього газу може виявитися ефективним лише за допомогою криволінійних свердловин. Враховуючи, що питання освоєння підземних енергетичних ресурсів України та інтенсифікація їх добування з більших глибин стає дедалі гостро, проблема теоретичного моделювання механіки згинання бурильних колон у глибоких криволінійних свердловинах з метою запобігання аварійних режимів та їх ліквідації є досить актуальною. Розроблена технологія дає змогу визначати зони прихвату бурильних колон під час буріння глибоких вертикальних (до 10 000м глибиною) і похило-скерованих (з віддаленням по горизонталі від бурильної установки до 12 км) нафтових і газових свердловин. Продавець технології має досвід комп’ютерних досліджень сучасних методів буріння і виявлення можливих аварійних режимів та розробки конструктивних заходів по виключенню і ліквідації аварійних ситуацій.


Інновації і переваги пропозиції:

Впровадження технології забезпечує замовника новими комп’ютерними методиками, які дають змогу визначати зони прихвату бурильної колони в глибокій вертикальній або похило-скерованій свердловині з метою подальшої ліквідації цієї аварійної ситуації


Додаткова інформація (технічні подробиці):


Технологічні ключові слова:

Моделювання, моделююча техніка; Рідке викопне паливо; Геологія, інженерна геологія, геотехніка; Математичне моделювання; Забруднення грунту


Короткі коди сфер ринкового застосування:

Прикладне програмне забезпечення; Інші аналітичні і наукові прилади; Розвідка та видобуток нафти і газу; Буріння та обслуговування; Консалтинг


Поточна стадія розвитку:

НДР, лабораторні випробування


Права інтелектуальної власності:

Патент отриманий


Тип потрібної співпраці:


Тип шуканого партнера:

Промислова організація


Сфера діяльності партнера:

Нафто та газовидобувна діяльність


Задачі, що стоять перед партнером:

Адаптація математичного забезпечення до реальних умов буріння свердловин


Країни, яким надається перевага:

Україна, Росія, США, Канада, Норвегія


Вид організації:

Установа


Організація / Тип компанії:

Дослідний інститут / Університет


Розмір організації - автора профілю:

> 500 співробітників


 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі