Технологічні пропозиції:

Комп’ютерне визначення зони прихвату бурильної колони в похило-скерованій свердловині

Підвищення надійності гідромеханічних коробок передач за рахунок удосконалення триботехнічних властивостей масел

Багатофункціональна установка для магнітотермохімічної обробки металевих виробів в сильних магнітних полях

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку»

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна економічна безпека»

Навчальний посібник «Міжнародна економіка»

Навчальний посібник «Вища освіта і Болонський процес»

Полностью сборная обделка станции Метрополитена глубокого заложения

Методика та програма розрахунку товстих циліндричних оболонок

Автоматизований програмний комплекс «Управління якістю навчального процесу у вищому навчальному закладі»

Посібник з оцінки і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

Глушник шуму відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання

Підвіска з зубчастим механізмом використання енергії переміщення підресореної та не підресореної мас автомобіля, причепа чи напівпричепа

«English Manual – Introduction to University Studies with Extensive Readings Related to Transportation (навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів технічної освіти)»

Навчальний посібник «Фінанси»

Навчальний посібник «Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та автоперевезень»

Підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту шляхом удосконалення виробничих процесів, систем технічного обслуговування та покращення експлуатаційних характеристик ДТЗ

Теоретичні основи створення та оптимізації систем якості для підприємств автосервісу

Удосконалення системи управління виробничими процесами підприємства автосервісу на основі вимог споживачів

Оптимізація методики розрахунку механізмів автомобілів і дорожніх машин

Багаторічне прогнозування загального розмиву

Спосіб регулювання та завантаження вулично-дорожньої мережі міста транспортними потоками

Прилад та методика для визначення показника жорсткості щебеневих та ґрунтових основ дорожнього одягу динамічним методом

Спосіб анкерування сталевого профільованого настилу у монолітних залізобетонних плитах

Методика прогнозування, визначення і контролю фінансово-економічних ризиків при проектуванні, будівництві та експлуатації доріг в Україні

Інформаційно-аналітична система оцінки забруднення придорожнього середовища транспортними потоками

Удосконалення систем регулювання потужності бензинових двигунів автомобілів, що знаходяться в експлуатації, застосуванням системи відключення групи циліндрів

Використання альтернативних палив та удосконалення систем регулювання та живлення двигунів колісних транспортних засобів

Технологія забезпечення функціонування транспортної логістики виробничого підприємства

Забезпечення технологічної надійності виготовлення асфальтобетонних сумішей та влаштування асфальтобетонного покриття з розробкою системи енергоаудиту

Розробка імовірнісного методу розрахунку нежорстких дорожніх одягів при стохастичній зміні температурно-вологісного режиму

Технологія регулювання діяльності підприємств пасажирського автотранспорту

Система обґрунтування параметрів ефективності функціонування платних автомобільних доріг

Формування мережевого розкладу руху автобусів на приміських маршрутах

Підвищення продуктивності, економічності та безпеки автомобілів та автопоїздів

Технологія підвищення надійності конструкцій дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування та аеродромного покриття

Траншейний екскаватор для спорудження місцевих газопроводів та кабельних ліній зв'язку з безківшовим роторним робочим органом

Програмний комплекс обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків на всіх видах транспорту загального користування

Математичне моделювання процесів безаварійного буріння в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій

Методика дослідження статичного та динамічного станів тіл складної форми та структуриТехнологічні запити:

 

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

4-5 грудня 2014 року в Національному транспортному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція Національної мережі трансферу технологій NTTN до європейських мереж»

читати далі

Відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся сертифікаційний семінар Національної мережі трансферу технологій NTTN.

читати далі

Відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020"

18 листопада 2015 року в Національному транспортному університеті відбувся семінар-навчання Національного контактного пункту програми "HORIZON2020" Національного транспортного університету.

читати далі